15 8 2017

Een Transitieverhaal geschreven door Jan Juffermans, actief bij Transitie Boxtel. Ook een Transitieverhaal schrijven? Mail naar lynn@transitiontowns.nl.

Er waait een nieuwe wind in gemeenten: participatie! Gemeentebesturen hebben ontdekt dat er veel kennis en veranderkracht onder hun bevolking te vinden is. Dus ambtenaren en wethouders gaan leren open te staan voor initiatieven en daar positief op te reageren. Ik heb de indruk dat het ontstaan van de vele energie-coöperaties en lokale zorg-plannen hun ogen heeft geopend.

In Boxtel is de gemeenteslogan: ‘Meewerkend Boxtel’. Er is als het ware een groene loper uitgerold om bewoners uit te nodigen om met plannen en projecten te komen. Ze willen dat aanmoedigen en als het aansluit op bijvoorbeeld hun duurzaamheids- of klimaatbeleid zullen ze uitvoering ervan gaan faciliteren en soms met enige centen ondersteunen.

Bij ons begon vorig jaar een campagne voor de nieuwe Duurzaamheidsvisie, kort nadat in de gemeenteraad de motie ‘Boxtel Energieneutraal 2030’ was aangenomen. Toen werden vier werkgroepen opgestart, met daarin geïnteresseerde bewoners, enkele raadsleden en ambtenaren. Die werkgroepen kwamen ongeveer vijf keer bijeen. Daar kwamen mooie plannen uit en daarmee is, naast de visie, gelijk een uitvoeringsplan 2018-2022 tot stand gekomen, uitgeschreven door een ambtenaar. Als die plannen allemaal tot uitvoering komen, dan zouden we veel bereikt hebben. Het lijkt dus zeer de moeite waard die nieuwe transitiekansen ten volle te benutten.

Boxtel, 30 juni 2017, Jan Juffermans

Lees hier de Visie Duurzaam Boxtel 2030 en hier het uitvoeringsprogramma


8 5 2017

Een transitieverhaal door Lydwien. Geld lijkt iets zo alledaags dat we nauwelijks stilstaan bij de vraag wat geld eigenlijk is. Waarom zou je ook. Je kunt er je boodschappen mee betalen. Of misschien soms wel niet – wat je al hoofdbrekens genoeg bezorgt. Hoezeer geld ook een gegeven mag lijken; het is een door mensen gecreëerd ...

lees verder


7 5 2017

Westerveld Ruilt! 326 mensen gebruiken daar een alternatief betaalsysteem (LETS) om spullen en diensten met elkaar te ruilen. Opgezet door bewoners, in 2011. Een transitieverhaal geschreven door King Thung, sinds 2009 actief bij Transition Town Westerveld en andere initiatieven. Transition Town Westerveld liep lekker tussen 2009 en 2014. Eigenlijk was het heel eenvoudig om op dit ...

lees verder


10 8 2016

De dag van de mondiale overbelasting – Earth Overshoot Day – is ruwweg de datum waarop de wereldbevolking de natuurlijke productiecapaciteit van de Aarde voor dat jaar heeft opgebruikt. Daarna gaan we onze ecosystemen nog verder uitputten, zoals overbevissing, begrazing tot erosie ontstaat, en ook meer uitstoot van broeikasgassen dan ecosystemen nog kunnen opnemen. Dit ...

lees verder


18 6 2016

Versterken van de samenhang tussen organisaties Net zoals in Engeland is er in Nederland ook sprake van het zogenaamde donuteffect, veel aandacht voor projecten maar een tekort aan aandacht voor de kernactiviteiten. Onderzoek van Dennis Methorst, HBO student Climate & Management, geeft factoren aan waarom het donuteffect voorkomt , zet het donuteffect in een grotere context ...

lees verder


5 4 2016

Beautiful Economies – How to liberate and harness our true wealth, een tweedaags seminar door Inez Aponte (UK) over wegen richting een andere economie. Zaterdag 30 april en zondag 1 mei 2016. Voertaal is Engels.

lees verder