All TT’s in ‘Groningen’

  • Haren

    Aktief met: Repair café, buurttuin, zonne-energie, ruilkring, dialoogtafel

    Transition Town Haren is: Actie: Salderen Moet Blijven zie Activiteiten voor meer info! Buurtgroente: een gemeenschappelijke moestuin Repaircafé: elke laatste zaterdag van de maand. Zie website van het repaircafé. Ruilkring Haren: vraag en aanbod, betalen met Bikkels in plaats van met euro’s. Bikkelcafé: activiteit van de ruilkring. maandelijks een lezing Lees meer [...]