All TT’s

 • Beekdaelen

  Gemeente Beekdaelen vloeit voort uit de fusie van de drie gemeenten Onderbanken, Nuth & Schinnen.

 • Castricum

  Aktief met: Voedsel, Energie, Nul-op-de-meter, Groene Hub, Consuminderen, Voedselkilometer (de eetdaging), autodelen, openbaar groen, Tiny Houses, ...

  TT Castricum bestaat sinds 2011 uit een enthousiast Kernteam dat in de afgelopen jaren zich heeft ontwikkeld tot een gezellig en actief transitieteam. We organiseren bijeenkomsten rond een thema op iedere eerste vrijdag van de maand (het TT Café) en daarnaast verschillende activiteiten zoals filmvertoningen, lezingen, fietstochten langs eetbaar groen Lees meer [...]

 • Stichting Groenkracht

  Aktief met: permacultuur, duurzaam voedsel, tuinen

  Stichting Groenkracht Stichting Groenkracht heeft als doel mensen bewuster te maken van de mogelijkheden van duurzaam voedsel en initieert en onderhoudt hiervoor diverse tuinen in Delft volgens de principes van permacultuur. Daarnaast organiseert Groenkracht cursussen, workshops en andere activiteiten rond dit thema en werkt hiervoor samen met diverse lokale initiatieven. website

 • Stichting Transition Town Vollenhove

  Aktief met: Permacultuurtuin, Sociale permacultuur

  Transition Town Vollenhove bestaat uit een groepje enthousiaste vrijwilligers, die bepaalde gedachtes delen: namelijk dat wij zelf verantwoordelijk zijn voor de energiebronnen op deze aarde en hoe wij deze aarde aan onze kinderen achterlaten. Een initiatief in en rondom Vollenhove om de bewustwording m.b.t. voedsel en energie te verhogen; meer Lees meer [...]