TTTReffenUtrecht2011Op deze pagina vindt je alle lokale Transition Town initiatieven. Naast deze initiatiefgroepen zijn er ook contactpersonen of groepjes die fungeren als aanspreekpunt voor belangstellende plaats- of buurtgenoten die graag een initiatief willen beginnen.

Wilt u als contactpersoon voor uw woonplaats in het overzicht worden opgenomen, dan kunt u zich – met een omschrijving van uw motivatie – aanmelden via het contactformulier onder aan de pagina Contact. Er wordt dan contact met u opgenomen.

Activiteiten van lokale TT groepen kun je volgen op Facebook, Twitter en in de Aktie Agenda van Omslag.

 

Almelo
In Almelo heeft op 24 maart 2012 een eerste informatiebijeenkomst plaats gevonden. In Almelo zijn veel belangstellenden alleen is er nog geen initiatiefgroep, dus voel je geroepen!

Almere
Contactpersoon: Max de Goede.
Tel. 036-5324710,
E-mail: Transitiontownalmere ( at ) gmail.com

Amsterdam Balistraat
De Balistraat kent een traditie van actieve bewoners. Ook nu is er een informeel georganiseerde groep bewoners van de Balistraat (zowel huurders als kopers) actief met de straat bezig. De straat won in 2009 met een zonnepanelen-plan een prijs van 5000 euro voor beste burenactie Noord Holland. Met dit geld worden zonnepanelen geplaatst op de Bali-fietsenstalling, die door bewoners wordt gerund. De zonnestroom is voor het eigen verbruik van de Balistalling zelf. Wat er overblijft, wordt verkocht aan het energiebedrijf. Dat geld wordt in een fonds gestort om verdere milieuprojecten in de straat te financieren.

Bewoners in de Balistraat organiseren ook in 2010 weer een Klimaatstraatfeest. Anderen zijn begonnen met het gezamenlijk inkopen van biologische producten. Meer info op hun webpagina TT Balistraat.

Amsterdam Rivierenbuurt
Een ander initiatief speelt zich af in de Rivierenbuurt (stadsdeel Zuideramstel), waar Auke Bakker samen met andere buurtbewoners in een openbare groenstrook buurtmoestuin De Trompenburg heeft gerealiseerd.

Contact: info@buurtmoestuin.nl

Amsterdam Spaarndammerbuurt/Nieuwe Houthaven
DomelaTown heet ons verse TT initiatief, naar de bekende Amsterdamse pleitbezorger voor een rechtvaardigere welvaart verdeling en sociale mensenrechten. We zijn in juli 2013 begonnen. In de zomerperiode zijn we als initiatiefgroep bezig om ons eigen gebied in kaart te brengen (Amsterdam Spaarndammerbuurt / Nieuwe Houthaven) en positieve contacten te leggen. Permacultuur, Minder Energie Plan en Veerkracht zijn uiteraard onze speerpunten. We hopen dan in de herfst van 2013 een launch bijeenkomst voor onze wijk te organiseren. Voor meer informatie surf naar domelatown.nl of neem contact op met Jan van Beersum.

Tel: 0640857384

Apeldoorn
Op 23 mei 2009 trad dit initiatief voor het eerst naar buiten met een filmvertoning tijdens een tuinmarkt. Inmiddels is er een kleine stuurgoep. Voorjaar 2010 start een nieuwe serie filmvertoningen.
,,Wie wil er meedenken en meedoen in de stuurgeoep?”

Contactpersoon: Ina Sabanoglu
Tel: 055-5340208
E-mail: ttapeldoorn ( at ) upcmail.nl
Website: http://www.natuurlijkapeldoorn.nl/

Arnhem
In Arnhem zijn inmiddels een aantal intiatieven onstaan zoals het repaircafé, een permacultuurtuin en het stadslandbouw project St. Marten

Contactpersoon: Lizette Boomgaard
E-mail:  Lizetteboomgaard ( at ) chello.nl

Assendelft (opgegaan in TT Zaanstreek)
Contactpersoon: Ton Smit
E-mail: tonsmit60 ( at ) gmail.com

Baarn
Hier is een initiatiefgroep in opbouw.

Contactpersoon: Anouk Bolsenbroek
E-mail: transitiontownbaarn ( at ) gmail.com

Barendrecht
Geïnspireerd door de ontwikkelingen in Rotterdam, meldde Tanja de Jonge zich in september 2009 als contactpersoon voor Barendrecht. Wie actief wil meedenken over een TT-initiatief aldaar kan contact opnemen.

Contactpersoon: Tanja de Jonge
E-mail: tf.de.jonge ( at ) gmail.com

De Bilt
Transition Town De Bilt is sinds september 2009 actief en heeft actieve betrokken uit alle 6 de kernen (Bilthoven, De Bilt, Groenekan, Hollandsche Rading, Maartensdijk en Westbroek). Er zijn al diverse werkroepen actief. Voor meer informatie kunt u kijken op de website of contact opnemen met de contactpersoon.

Contactpersoon: Erna Klaasse-van Maaren
Tel: 030-2205946
E-mail: ttdebilt ( at ) gmail.com

Bolsward
Enthousiast gemaakt door de TT initiatieven in Groningen en Leeuwarden, wil Ysbrand Galama, lid van de MilieuWerkgroep Bolsward, ook in zijn woonplaats een TT-initiatief starten. Belangstellenden kunnen contact opnemen.

Contactpersoon: Ysbrand Galama
E-mail: ysie ( at ) hetnet.nl

Boxtel
Naar aanleiding van een bijeenkomst op 15 juni 2009 vormde zich een startgroep van vijf personen die de mogelijkheden van Transition Town Boxtel verder wil onderzoeken. Inmiddels is er een bloeiende groep die veel verschillende initiatieven heeft opgestart. Kijk maar eens op de website.

Contactpersoon: Jan Juffermans,
E-mail: j.juff ( at ) zonnet.nl
Website: http://boxtel.transitiontowns.nl/

Breda
Hier is een kleine initiatiefgroep. Eind oktober 2009 start een eerste serie activiteiten: Ray Meur: ,,Ook met RayRadio voor Stadsradio Breda probeer ik de inwoners van Breda al zo goed mogelijk te informeren over zaken als hernieuwbare energie”.

Contactpersoon: Ray Meur
Tel: 076-5221175
E-mail: transitiontownbreda076 ( at ) gmail.com
Website: http://ttbreda.ning.com/

Brummen
Op 22 juni 2009 werd het initiatief ‘Bruisend Brummen als Transition Town’ in het leven geroepen. Er wordt vooralsnog gekeken naar wat er al is in Brummen qua lokale veerkracht. Een stuurgroep van vijf personen is aanspreekpunt voor het opzetten van werkgroepen en om bij het TT platform aan te sluiten.

Contactpersoon: Mw. L. van Wensveen
E-mail: l.vanwensveen ( at ) stichtingoikos.nl
Website: http://greatspace.pbworks.com/Wat-er-al-is

Castricum
In maart 2010 meldde zich Marleen M. Heeman als contactpersoon voor een TT-initiatief. Ze startte onlangs een Genoeg-team en er zijn ook contacten met CALorie, een lokaal initiatief voor het opzetten van een cooperatie voor opwekking en levering van energie. Het begin is er dus. Wie belangstelling heeft voor een TT-initiatief in Castricum kan contact opnemen.

Contactpersoon: Marleen M. Heeman
Tel: 0251-674450
E-mail:heeman ( at ) humorcoach.nl

Culemborg
In november 2012 is er begonnen met de vorming van een stuurgroep, mede gemotiveerd door de ervaringen opgedaan tijdens de TT-training van die maand. Graag ziet deze kleine stuurgroep dat nieuwe mensen zich aansluiten.

Contactpersoon Hugo Severs
Email: tt.culemborg ( at ) gmail.com.

De Bilt
Transition Town De Bilt geeft een heel eigen invulling aan de organisatie. Zo wordt eigenlijk nauwelijks vergaderd. Afstemming vindt informeel plaats, op het schoolplein bijvoorbeeld. En de film- en discussieavonden, die elders vaak een belangrijk onderdeel zijn van de activiteiten, worden door TT De Bilt slechts sporadisch georganiseerd. Het doel van TT De Bilt is om concrete transitie-activiteiten te starten of te faciliteren. Zoals het Repair Café, de actieve werkgroep Energie, en de buurtmoestuin De Biltse Biet. Houd Transition Town de Bilt vooral in de gaten via de facebookpagina die regelmatig ge-update wordt: www.facebook.com/ttdebilt.

Delft-Pijnacker
Na een eerste informatie-avond in januari 2009 in Delfgauw, werd begin 2010 een kleine stuurgroep gevormd die zich richt op Delft, Delfgauw en Pijnacker. In januari 2010 startte een serie film- en informatiebijeenkomsten in deze drie plaatsen.

Contactpersoon: Esmeralda van Tuinen
E-mail: groen ( at ) groenkracht.nl
Website: www.groenkracht.nl

Den Bosch
De gemeente Den Bosch heeft de ambitie om in 2040 energieneutraal te zijn, TTDenBosch wil hier op allerlei manieren aan bijdragen om zo de lokale veerkracht te vergroten) en anderen.
Wil je meedoen? Stuur dan een mailtje naar: energie ( at ) leidihaaijer.nl of rien ( at ) mertensmaatwerk.nl

Den Dolder
Transition Town Den Dolder is in juni 2010 opgericht en heeft activiteiten vanaf november 2010. Wil je meedoen of meer informatie stuur dan een mailtje naar ttdendolder ( at ) gmail.com

Den Haag
Gezonde Gronden is initiator in Den Haag. Eind 2008 begon een frequent programma met films en lezingen en in 2009 startten er twee jaarcursussen permacultuur, verzorgd door de Permacultuur School Nederland. Vanwege de actuele ontwikkelingen rond permacultuur in Den Haag, kwam het TT-initiatief in de loop van 2009 op een laag pitje te staan. Najaar 2009 wordt een doorstart voorbereid.
Algemene contacten lopen via Gezonde Gronden:

Tel: 070-3569979
Website: www.transitiontowndenhaag.nl

Daarnaast loopt het initiatief Den Haag in Transitie. Contactpersoon Lynn van Leerzem.

Den Helder e.o.
Op 9 mei 2009 trad TT Den Helder i.o. voor het eerst naar buiten via een Open Huis op de Michaelshof in Den Oever. Sinds januari 2012 zijn zij gestopt onder de naam Transition Town Den Helder. Hun activiteiten zijn verplaatst naar de Michaëlshof te Vatrop op het mooie eiland Wieringen. U bent daar van harte welkom, zie voor contactgegevens: www.michaelshof.nl

Deurne/Helenaveen
Contactpersoon: Marjan Verhees-Bennenbroek, info ( at ) heteibernest.nl / 06-38052885

Mede-eigenaar van een educatief terrein voor permacultuur.
Deze plek is  voor trainingen van Transition Towns beschikbaar.
Lid van een kerngroep in Deurne die met Duurzaamheid aan de slag gaat,
oa door deze website: www.duurzaamdeurne.net
Betrokken inwoner van Helenaveen, dorp behorend bij de Gemeente Deurne.

Deventer e.o.
Deventer is de eerste ‘officiële’ Transition Town in Nederland. De leden van de initiatiefgroep zijn afkomstig uit de hoek van permacultuur, lokale politiek, educatie, milieu en lokale economie. In januari en februari 2009 organiseerde TT Deventer een grote reeks film- en informatiebijeenkomsten op verschillende locaties in de regio. Het enthousiasme was zo groot dat er extra bijeenkomsten kwamen. Er kwam een eerste filmpje.

Op 1 maart 2009 was er voor Deventer e.o. een Open Space-dag die een hele reeks nieuwe initiatieven opleverde, zoals een Transition Café op elke eerste maandag van de maand. Sindsdien is er continue een scala van activiteiten, ontstonden er themawerkgroepen en verschijnt er een maandelijkse nieuwsbrief. In september 2009 kwam er een promotiefilmpje over TT Deventer e.o.

Tel: 0570-615419
Website: http://centrum-degroenegolf.nl/

Diemen
Het Diemer Klimaatnetwerk (DKN) is een los verband van Diemenaren die meer aandacht willen voor klimaatverandering. Een doel van het netwerk is om meer draagvlak te creëren voor klimaatbeleid in Diemen. Markus Schmid: ,,De naam ‘Diemer klimaatnetwerk’ houden we, die is hier al ingeburgerd. Wel willen we de ideeën van de Transition Town hier graag verder introduceren. Het Klimaatnetwerk organiseert ondermeer regelmatig filmvertoningen.

E-mail: info ( at ) duurzaamdorpdiemen.nl
Website: http://www.duurzaamdorpdiemen.nl/

Dordrecht
Rob en Gabrielle Polet, schippersechtpaar op Nivon eiland de Kleine Rug in Dordrecht, willen van die locatie een TT springplank voor Dordrecht maken: ,,Groententuin, eigen energie opwekken en duurzaamheid zijn hier speerpunten aan het worden. Gabrielle heeft de eerste LETS winkel in Dordt opgezet. De KleineRug leent zich gezien het natuurlijke karakter uitstekend voor diverse TT activiteiten”, zo meldde Rob Polet in maart 2010.

E-mail: viatekton ( at ) gmail.com

Eckelrade (Margraten)
Astrid Merkx nam in februari deel aan de eerste Transition Training en is op zoek naar medestanders. Astrid beschikt ook over een stuk grond in Vaals (‘de Wij’), waar ze met een permacultuurtuin is gestart. Ook daarvoor worden mensen gevraagd. Vooralsnog werkt dit initiatief samen met de TT-initiatiefnemers in Heerlen en Landgraaf.

Contactpersoon Astrid Merkx
E-mail: astpet ( at ) home.nl

Ede-Wageningen (‘Vallei’) e.o.
Transition Town Vallei is de transitiestad voor Wageningen, Renkum, Bennekom, Ede, Rhenen en omstreken. In mei 2009 kwam voor het eerst een heel diverse groep betrokken bewoners bijeen, van studenten tot 70+er. Hieruit ontstond een initiatiefgroep van zeven mensen, die sinds september 2009 filmvertoningen en activiteiten organiseert, de visie verdiept en verbindingen legt met allerlei mensen en organisaties.Sinds mei 2010 is Transition Town Vallei een officiële stichting. Dit maakt de weg vrij voor het starten van grotere projecten waarvoor we subsidie aan kunnen vragen.

Elke eerste zaterdag in de maand wordt er een Transition Towns cafe georganiseerd. Daar kan kennis worden gemaakt met elkaar en met de mensen uit de initiatiefgroep. Regelmatig wordt er een bepaald thema aangeboord tijdens het cafe. Er is informatie over Transition Towns Vallei en de werkgroepen te krijgen en er ligt een ideeënmap ter inzage.

In het afgelopen jaar waren er al ruim 200 belangstellenden en zijn er een aantal werkgroepen ontstaan die met elkaar activiteiten organiseren in de eigen wijk of rond een bepaald thema. De eetbare stad-groep is zeer actief bezig met hun plannen voor een bostuin in de Pomona te Wageningen. De energie-groep heeft in de afgelopen maanden een aantal bijeenkomsten gehad en er heeft zich een gezellige en enthousiaste groep mensen gevormd die vanalles ondernemen. De permacultuur-groep heeft in juni de eerste bijeenkomst gehad en staat nog in de kinderschoenen. In het voorjaar van 2011 verwachten zij een permacultuur-tuin aan te leggen samen met iedereen die het leuk vind om mee te helpen.

Contactpersoon: Esther Schoenmaker
Tel: 06-11136562
E-mail: ttvallei ( at ) gmail.com
Website: vallei.transitiontowns.nl

Eelde-Paterswolde
Medestanders uit Eelde en Paterswolde gezocht om een TT-initiatief te starten.

Contactpersoon: Jos Schlaman
Tel: 050-3603844
E-mail: jos ( at ) schlaman.nl

Eindhoven
Sinds november 2008 zijn er in Eindhoven enkele actieve TT’ers, waaronder de contactpersoon Inge Kouw. Sinds 2014 noemen zij zich TransitieStad Eindhoven. Er is een actieve werkgroep Stadslandbouw die o.a. in het seizoen maandelijks een plantjes en zadenruilbeurs organiseert. Daarnaast is er een maandelijkse inloop rondom een thema. Meld je aan voor de nieuwsbrief via www.transitiestadeindhoven.nl of neem contact op via info @ transitiestadeindhoven.nl of 06 1399 2871. Er is nog heel veel ruimte voor nieuwe, aanvullende initiatieven en werkgroepen. Neem daarvoor contact op met Inge.

Franeker
Contactpersoon: Jan de Boer
E-mail: jandeb (at) hetnet.nl

Goes
In Goes is een actieve initiatiefgroep ontstaan, die een transitie-initiatief startte onder de naam 4KRACHT. Vanaf maart 2010 is website www.4kracht.nl in de lucht. In april 2010 swtartte een serie filmavonden met nabespreking, die zal worden afgesloten met een Open Space avond. Meer informatie via: info ( at ) 4kracht.nl

Groningen
Groningen-stad verwierf begin 2010 een officiële Transition Town-status. TT Groningen startte in oktober 2008 met een eerste, drukbezochte informatieavond, Sindsdien gaan de ontwikkelingen heel snel: naast de stuurgroep zijn er inmiddels verschillende themawerkgroepen, er is voortdurend een activiteitenaanbod, er verschijnt freuqent een nieuwsbrief en er worden soms gastlessen verzorgd op scholen. Voorjaar 2009 ontstond een aparte initiatiefgroep voor Groningen-noord. Ook in enkele omliggende plaatsen raakten mensen geïnspireerd voor het opzetten van een lokaal initiatief. TT Groningen onderhoudt een eigen, informatieve website: www.transitiontowngroningen.nl

 

Haren
Geïnspireerd door de ontwikkelingen in Groningen-stad, startte begin juli 2009 ook in Haren een TT-initiatief. De groep bestaat uit acht personen. Het plan is om werkgroep te starten rond de thema’s energie (vooral zonne-energie) en voedsel (verbouwen van voedsel, moestuinen, compost maken).

Contactpersoon is Ernst Ploegman,
E-mail: info ( at ) transitiontownharen.nl
Website: www.transitiontownharen.nl

Heeze e.o.
Ton van de De Kleine Stroom in Heeze is contactpersoon voor TT in Heeze e.o. Mail hem als je een initiatief zou willen (helpen) opstarten.

Contactpersoon: Ton Rijsdijk
E-mail: trijsdijk ( at ) gmail.com

 

Holten / Duurzaam Holten
Hoe kunnen wij Holten en omgeving milieuvriendelijker maken en onze zorgen die we hebben over de aarde omzetten in zorgen voor de aarde? Dit was het uitgangspunt voor de eerste initiatiefnemers Erna ter Steege, Rob Regoort en Marja Strobosch toen zij in april voor het eerst met een aantal mensen bijeen kwamen om hierover te praten. Onze overtuiging is dat er al veel gebeurt op dit gebied maar dat we dat vaak niet van elkaar weten. Sindsdien zijn er een aantal bijeenkomsten geweest, waarbij ook door vertegenwoordigers van de Transition Town beweging presentaties zijn gegeven.

Op de website kunt U op de hoogte blijven van het verloop van onze initiatieven. Daarnaast zijn er nog vele andere plannen, die wij later zullen oppakken. Daarbij is Uw steun heel belangrijk.

Adres: Helhuizerweg 7, 7451KE Holten
E-mail:
info ( at ) duurzaamholten.nl
Website; http://www.duurzaamholten.nl

Hoogeveen
Hoogeveen is een gemeente in Drenthe. Een provincie waar van oudsher het noaberschap hoog in het vaandel staat.  Om die reden wil de gemeente Hoogeveen wil graag koploper zijn in de share economy.  De kern van onze plannen is de (toekomstige) realisatie van een Noaberhuis. Een gebouw waar ondernemers, burgers en de gemeente elkaar ontmoeten om samen ideeën, kennis, werk en producten uit te ruilen.

We hopen in kwartaal vier van 2014 meer informatie over dan lopende projecten te kunnen aanbieden.

Contactpersonen: Vincent Wiegers (hoogeveen ( at ) vincentwiegers.com / 06-57567144)
Alja Kroesen (alja ( at ) geschenkplein.nl / 06-46821647

(tijdelijke) Website: http://about.me/hoogeveenintransitie

Hoorn
Op 22 april organiseerde TT Hoorn i.o. een eerste activiteit, met de lezing ‘De permanente oliecrisis’, door Matthijs Coersen van Stichting Peak Oil Nederland. De initiatiefgroep zoekt uitbreiding met nieuwe mensen, zodat er een echte kerngroep kan worden gestart.

Contactpersoon: Anja Morit

Houten
Daniël van Geest zette de eerste stappen voor een TT-initiatief in Houten. In december 2009 was er een initiatiefgroep; en vanaf januari 2010 zijn er regelmatig activiteiten. Belangstellenden kunnen contact opnemen.

Contactpersoon: Daniël van Geest
Tel:06-46132837
E-mail: vangeest ( at ) gmail.com
Website: tthouten.wordpress.com

Joure
Contactpersoon: Hilda Feenstra
E-mail: hilda.feenstra ( at ) home.nl

Leeuwarden
Na enkele film- en informatiebijeenkomsten, ging op 19 juni 2009 de initiatiefgroep Transition Town Leeuwarden ‘officieel’ van start. De startgroep telde toen acht personen. Er komen steeds meer activiteiten (zie website).

Interview op Radio Middelsé (10 juni) – Interview op Omrop Fryslân (19 juni)

Contactpersoon: Irma Abelskamp.
Tel. 06-26934356.
Website: www.transitiontownleeuwarden.nl

Leiden
Ik wil graag contactpersoon zijn om het Leidse initiatief te stimuleren, ben nu met 1 andere dame die dat ook wil. Verder onderhouden we nauw contact met het Groene Ideecafé, onderdeel van de Ideewinkel Leiden. Voor de site daarvan zie: www.ideewinkel.nl onze perma/biologische tuin is te vinden op: www.vrijgroen.nl willen jullie die initiatieven ook vermelden als look alike initiatieven van TT in Leiden?

Email: info ( at ) ateljdekim.nl

Leidschendam-Voorburg
In Leidschendam worden door buurtbewoners steeds meer groene initiatieven ontplooid, met name in de heuvelwijk, wordt behoorlijk aan de groene weg getimmerd. LIT (Leidschendam In Transitie) is betrokken bij de organisatie van Lets ruilmiddagen, (elke 10 de van de maand)  stads en balkon tuinen, permacultuur, workshops, filmavonden Samenwerking met andere organisaties wordt zeer op prijs gesteld!

Contactpersoon: Annet Torbijn
E-mail: annettobias ( at ) hotmail.com

Lelystad
Stichting ‘t Lapp is een platform en ontmoetingsplaats  voor en door mensen, die zich bezig  houden met duurzaamheid, kunst, cultuur, spiritualiteit en natuur. ‘t Lapp is een innovatieve en creatieve denktank, die een stem geeft aan mensen met originele en bruikbare initiatieven en voor sociale cohesie zorgen in hun leefomgeving. Oftewel mensen die van ons mooie Lelystad een sociaal betrokken stad willen maken. De wereld om ons heen verandert. Het volk heeft en krijgt weer een eigen stem. “Schudden aan de boom” is ons motto. Kijken naar je eigen invloed op de wereld om je heen. Alleen zijn we met velen. ‘Gebundeld’ zijn we sterker! www.hetlapp.nl

Contactpersoon: Norma Karmelk, info ( at ) hetlapp.nl

Maasgouw
Contactpersoon: Herman Brueren
E-mail: hermanbr ( at ) xs4all.nl

Maassluis
Contactpersoon: Barry Voeten, te bereiken via http://kleureneconomie.nl/contact

Maastricht
Na een intensieve periode van voorbereiding, ging in februari 2010 het TT-initiatief in Maastricht echt van start. Hier is inmiddels een stevige initiatiefgroep. De aandacht is nu nog gericht op groepsvorming en interne scholing d.m.v. film- en discussie-avonden, oefenen met Open Space en het voorbereiden van presentaties. Wie mee wil doen kan contact opnemen.

Contactpersoon: Bart Dekker
Tel: 06-41167513
E-mail: ttmaastricht ( at ) gmail.com
Website: www.maastricht.transitiontowns.nl

Meppel
Naar aanleiding van de filmavond over Transition Towns op de Hobbitstee, meldde natuurwinkelier Jan de Groot uit Meppel zich aan als contactpersoon voor een TT-initiatief in zijn woonplaats. Hij is bereikbaar via 06-21396273

Nijmegen
Transition Town Nijmegen is januari 2009 opgericht door een 7-koppige stuurgroep. Deze stuurgroep verrichtte het voorbereidende werk voor de officiële oprichting van Transition Town Nijmegen. Op 13 maart werd de website gelanceerd: nijmegen.transitiontowns.nl. Vanaf september 2009 nam de overleggroep, bestaande uit één afgevaardigde per werkgroep, de rol van de stuurgroep over. Inmiddels is er een regelmatig activiteitenaanbod en verschijnt regelmatig een nieuwsbrief.

Contactpersoon: Chris Peters,
E-mail: nijmegen ( at ) transitiontowns.nl
Website: http://nijmegen.transitiontowns.nl

Noordoostpolder
Om van heel de Noordoostpolder een transitiegebied te maken is het zaak dat er in elk dorp een transitie-initiatief ontstaat. Woon je in één van de dorpen of in Emmeloord en wil je een initiatief startten? neem dan contact met me op! Contactpersoon: Hylke Hekkenberg, e-mail: hhekkenberg ( at ) hotmail.com

Noordoostpolder Marknesse
Als eerste van de 11 dorpen in de Noordoostpolder zijn we in Marknesse een transitie-initiatief aan het opzetten. We zijn hiervoor op zoek naar mensen die deel willen nemen, dus kom je uit Marknesse? voel je dan geroepen!

E-mail: ttmarknesse ( at ) gmail.com

Oppenhuizen
Voorlopig contactpersoon (geen ‘trekker’): Hans Dijkstra,
E-mail: hansdijkstra ( at ) home.nl

Parkstad Limburg (Heerlen e.o.)
In Heerlen/Parkstad Limburg is inmiddels een stevige initiatiefgroep, die frequent bij elkaar komt en regelmatig publieksactiviteiten organiseert (kijk in de Agenda). De groep is bezig om een zelfstandige stichting op te richten volgens het sociocratisch kringmodel. Er wordt samengewerkt met betrokkenen in Landgraaf en Eckelrade en met de TT-initiatiefgroep in Maastricht.

Contactpersoon: Leo de Groot.
Tel. 045-5725409
E-mail: ljm.degroot ( at ) telfort.nl.
Website: http://parksjtad.transitiontowns.nl/

Purmerend

In Purmerend is in 2014 een groep gestart. We hopen snel hun contactgegevens hier op te kunnen nemen.

Reek/Grave
Hier is een TT Stuurgroep van vooralsnog zes personen. Deze groep werkt vooral nog aan interne scholing, zodat ze goed voorbereid naar buiten kunnen treden als de tijd daar rijp voor is. Hier is vooral actieve belangstelling voor permacultuur.

Contactpersoon: Irma Draaijers
E-mail: nieuwspoor ( at ) planet.nl

Rijen
Rijen heeft sinds de stuurgroeptraining in maart 2009 een sluimerende TT-groep. Catharina is initiatiefnemer van de buurttuingroep en betrokken bij Energie Gilze Rijen.
Contactpersonen: Henk Ploeger en Catharina de Bruin
E-mail: henkencatharina ( at ) hotmail.com
Tel: 0161-230864

Roermond
TT Roermond draait al een aantal jaren op volle toeren. Maakte naam door de organisatie van een jaarlijkse duurzame markt waaraan veel bedrijven deelnemen.

Heb je zin om mee te doen? Of wil je meer weten? Stuur dan een mailtje naar:info ( at ) transitiontownroermond.nl

Ronde Venen
Ik wil graag contactpersoon worden voor een groep in De Ronde Venen (ik woon in Mijdrecht)

Ik heb dat al langer in mijn hoofd, maar wil het niet alleen doen. Het handboek heb ik al in huis. Wel wil ik zsm de curussen gaan volgen. De ronde venen lijkt mij erg geschikt als TT vanwege de landbouw en veeteelt omgeving en het vele water en het indrustiegebied. Een 1-ste windmolen is er al. Ik wil echter wat gerichter met iemand iets gaan opstarten. Anja, tel. 0297-274327

Roosendaal
In maart 2009 was hier een eerste bijeenkomst met een groep belangstellenden. De eerste plannen bestaan uit het organiseren van een aantal lezingen met film, om meer mensen bij de groep te betrekken. Ook zijn er plannen om een ontmoetingsruimte op te zetten, en een kleine bibliotheek voor belangstellenden. Sinds het voorjaar van 2010 treedt deze groep weer actief naar buiten.

Contactpersoon: Sjaak Adriaanse
E-mail: sjaakadriaanse @ ziggo.nl
Website: http://roosendaal.transitiontowns.nl/

Rotterdam
Vanaf het eerste begin was het duidelijk dat Rotterdam een rijke voedingsbodem heeft voor een grote en bruisende Transition Townbeweging. Toen drie vrienden een eerste bijeenkomst organiseerden in het voorjaar van 2009 zat de huiskamer direct stampvol met veertig belangstellenden. Sindsdien is de TT-trein in Rotterdam niet meer te stoppen. Er zijn vele contacten gelegd met lokaal bestuur en organisaties, allerlei activiteiten georganiseerd om het bewustzijn rond TT-thema’s te vergroten en er is een mooie gemeenschap van levenslustige mensen ontstaan.

Op dit moment, najaar 2011, telt de beweging acht buurttuinen, zijn er regelmatig thema-avonden en worden er gezamenlijke projecten georganiseerd zoals de website, een permacultuur tuinentoer, een Rotterdamse oerbacterie-cursus en staat er regelmatig een afvaardiging op lokale festivals en markten.

Wees welkom om je bij een van deze initiatieven en activiteiten aan te sluiten. 

Spijkenisse/Voorne-Putten
Elly Jansen van Veen wil zich graag inzetten voor Transition Town Spijkenisse. Wie doet mee? E-mail: tjansenffr ( at ) hetnet.nl

Tiel e.o.
Het initiatief wordt hier getrokken door LETS-Tiel. In januari 2009 werd een stuurgroep opgericht; die is inmiddels begonnen met het organiseren van filmavonden met nagesprek. In mei 20029 was er een tuin-evenement.
Contactpersoon: Dieter Kwint, LETS Tiel.
Tel. 0344-618373,
E-mail: dieterkwint ( at ) tiscali.nl.
Website: www.transitiontowntiel.nl

Utrecht Leidsche Rijn

In Leidsche Rijn is sinds najaar 2009 een initiatiefgroep in opbouw.
Contactpersoon: Rianne van der Veen,
E-mail: riannevanderveen ( at ) gmail.com
Web: ttleidscherijn.ning.com

Utrecht Overvecht

In november 2009 meldde Elma zich als contactpersoon om de wijk Utrecht-Overvecht een TT-initiatief te starten. Contact via: ttutrechtovervecht ( at ) hotmail.com

Utrecht Voordorp (Voordorp op Eigen kracht)

Op 3 juli 2009 was er een eerste informatiebijeenkomst met film in de wijk Voordorp. Inmiddels is hier een stuurgroep gevormd, en er zijn regelmatig film- en informatiebijeenkomsten.

Contactpersoon is Brigitte Venturi
E-mail: ttvoordorp (at) gmail.com
Web: http://www.voordorpopeigenkracht.nl/

Valthermond
Contactpersoon: Marc Siepman, tel. 0591-546920,
E-mail: marc ( at ) transitiontownemmen.nl

Venray
Contactpersoon: Pieter-Paul Goumans
E-mail: pieterpaul.goumans ( at ) home.nl

Vollenhove
Sinds mei van dit jaar is een initiatiefgroep in Vollenhove begonnen om zich te verdiepen in het begrip Transition Town. Ongelooflijk hoe je in korte tijd, met een paar enthousiaste mensen met aanvullende kwaliteiten, een groeiproces kunt doormaken. Zo zijn we allereerst begonnen om via Internet een Facebook pagina aan te maken waarop allerlei leuke, interessante en nuttige tips te vinden zijn. Opeens ontdek je van alles wat er in je eigen omgeving te doen is.

Nu, pas drie vergaderingen verder, zijn we al heel voorzichtig een eerste (pluk)groepje aan het vormen en hebben we een bosbessen- pluktocht ondernomen. Hier maken we zelf jam, saus en siroop van. Bramen, rozenbottels, pruimen, noten en nog veel meer, staan ook nog op het menu. En ook hiervan worden allerlei lekkernijen gemaakt. Een enthousiaste inwoner heeft een ruimte beschikbaar gesteld waar we proefavonden, filmavonden en open avonden kunnen organiseren. En we gaan af en toe naar speciale tuinen om daar ervaring op te doen. Een eigen website staat voor na de vakantie op het programma. Op de ingezonden stukken in het regionale huis-aan-huis nieuwsblad zijn ook al diverse positieve reacties ontvangen.

Twee mensen van de initiatiefgroep hebben inmiddels aan de basistraining in Deventer meegedaan, wat zeer inspirerend was en tevens heel belangrijk omdat we ons nu gesteund voelen door de landelijke beweging van Transition Town Nederland.

We zijn er trots op dat Vollenhove nu ook op de kaart kan worden gezet als initiatief en we gaan er hard aan werken om de officiële status waar te maken.

Contactpersoon: Tineke Filarski
Tel: 06-25221836
E-mail:  tineke.filarski (a) hotmail.com

Weststellingwerf
Eind 2009 ontstond in de Friese gemeente Weststellingwerf een TT-initiatief. Twee leden van de initiatiefgroep volgden inmiddels een TT-training. In april 2010 start een serie film- en thema-avonden in Wolvega.

Contactpersonen zijn Nelleke Berg en Leo Koot
Tel. 0561-481418
E-mail: ttweststellingwerf ( at ) gmail.com

Winschoten
Contactpersoon: Paul Tuijnman
Tel. 0597-276738
E-mail: kazoo ( at ) planet.nl

Zaanstreek
Vrijdag, 8 februari 2013 werd in de Groote Weiver te Wormerveer het eerste Transitiecafé gehouden. Met meer dan 25 mensen, waarvan ook een aantal nieuwe gezichten, was dat een mooi begin. De opzet van de avond was vooral om de mensen die zich tijdens de lancering hadden opgegeven voor de verschillende groepen en anderen geïnteresseerden kennis met elkaar te laten maken en te kijken waarmee je je als groep bezig wilt of kunt houden. We zouden gebruik maken van de Open Space techniek. Waarbij je vrij bent om steeds naar een ander groepje te stappen. Maar de groepjes bleken vrij hecht dus er werd per groep geanimeerd gekletst. De tijd vloog letterlijk want opeens was het elf uur. Uiteindelijk moesten we zelfs mensen vragen om in de bar verder te praten omdat we nu toch echt de stoelen en tafels moesten opruimen. Kortom een geslaagde avond die hopelijk heel wat zaadjes bij iedereen hebben geplant. Wordt vervolgd dus…

Contactpersoon: Olivier Rijcken
Tel: 06 – 23504755
E-mail: info ( at ) transitiontownzaanstreek.nl
Website: http://www.transitiontownzaanstreek.nl/

Zaltbommel
Het is even stil geweest maar sinds september 2014 komen de huidige 5 leden van Transition Town Zaltbommel een keer per maand bij elkaar en proberen zij de afdeling Zaltbommel verder op de kaart te zetten. In Zaltbommel en omgeving zijn al activiteiten en initiatieven die het Transition Town idee ondersteunen, deze initiatieven staan hun website. Daarmee vestigt TT Zaltbommel de aandacht op degene die al voorlopen op een nieuwe lokale samenleving.

Contactpersonen: Joep Belien en Pauline Tideman
Tel: 0418 512 656 / 0418 517 507
E-mail: JoepBelien ( at ) chello.nl
Website: http://zaltbommel.transitiontowns.nl/

Zeist
Voor het TT-initiatief in Zeist kan contact worden opgenomen met Maurice Hardy, voor de verdere opbouw naar een stuurgroep. E-mail: tt-zeist ( at ) live.nl

Zutphen
Na enkele verkennende bijeenkomsten, ging op 17 juni 2009 de Initiatiefgroep Transition Town Zutphen officieel van start. Na enkele zeer succesvolle filmavonden, startte in september van dat jaar een nieuwe serie activiteiten, waaronder een maandelijks Transition café.

Lees het artikel in De Stentor van 10 juni >>>

Contactperson: Job Greeve
E-mail: zutphen ( at ) transitiontowns.nl
Website: zutphen.transitiontowns.nl

Zwolle
De Zwolse TT-groep heeft heel wat jaren gedraaid. Kijk maar eens naar dit filmpje. Op dit moment (juni 2015) is TT Zwolle slapend. Nieuwe mensen en initiatieven die TT Zwolle wakker willen maken zijn welkom!

Contactpersoon: Ineke Wierda
E-mail:  ttzwolle ( at ) gmail.com